Hållbarhetsredovisning 2020

2021-04-20

Nu presenterar vi vårt bolags Hållbarhetsredovisning för 2020.

Vi beskriver hur vi arbetar med hållbarhet i vår kapitalförvaltning och redovisar uppföljningen av vårt arbete inom våra olika metoder; Välja in, Välja bort och Aktivt påverka under 2020 för respektive fond. 

SPP Fonders Hållbarhetsredovisning 2020