Ägarstyrningsrapport 2020

2021-06-24

Nu har vi sammanställt SPP Fonder Ägarstyrningsrapport för 2020. I rapporten beskriver vi vårt arbete med ägarfrågor. 

I rapporten kan du ta del av aktiviteter och resultat som vårt ägarstyrningsarbete har medfört under 2020.

Till Ägarstyrningsrapporten

Till Rapportsidan