Med anledning av Ukrainakrisen

2022-02-23

Det råder fortsatt stor osäkerhet kring situationen i Ukraina och vi ser allvarligt på det eskalerade läget. Vi arbetar löpande med att identifiera potentiella risker och hot mot vår verksamhet och våra kunders tillgångar.

Marknaderna har reagerat starkt på händelseutvecklingen och det kommer troligtvis att vara skakigt på börserna ett bra tag framåt. Storebrand har liten egen exponering mot Ryssland vilket gör att de ekonomiska effekterna på våra tillgångar i nuläget är begränsade och avgränsade.

Följer läget noga

Vi följer givetvis marknads- och händelseutvecklingen tätt och värderar löpande vilka eventuella tilltag som måste göras.

Vad gäller vår egna verksamhet är vår bedömning att riskerna och effekterna är begränsade, men en ytterligare eskalering kan givetvis förändra situationen och vi tar därför höjd för olika scenarier i arbetet framåt.

Webbinar

Med anledning av situationen bjuder vi också in till ett extrainsatt webbinar inom kort där du har möjlighet att ställa frågor till Olav Chen Head of Allocation and Global Fixed Income, Storebrand Asset Management.

Foto: Unsplash