Uppdatering med anledning av kriget i Ukraina

2022-03-25

Kriget är nu inne på sin fjärde vecka. Vi möts dagligen av bilder om mänskligt lidande, civila offer och människor på flykt för sina liv. Det är fortsatt en mycket oroande och osäker situation som kommer att få långtgående effekter på världssamfundet vars omfattning vi idag inte vet vidden av. 

Storebrand fattade den 1 mars, med anledning av kriget i Ukraina, beslut att frysa samtliga ryska investeringar och sälja sig ut ur Ryssland. Beslutet trädde i kraft omgående men på grund av stängda börser och stoppad handel i ryska företag har vi per idag inte lyckats sälja samtliga innehav på ett ansvarsfullt sätt.

Eftersom vi inte heller har haft något marknadspris att förhålla oss till och olika indexleverantörer vid tidpunkten för beslutet indikerade att de skulle "nollprisa" sina innehav har vi inom Storebrand valt att göra detsamma. Det innebär att vi inte längre räknar med att vi har några värden kvar i positionerna, vilket givetvis kan ändras när börserna successivt öppnas för handel igen och vi kan göra en riktig värdering av marknadernas effektivitet. Moskvabörsen har delvis öppnat för handel men uppfyller inte i dagsläget de kriterier vi har för en välfungerande marknad.

Med noll i värde både hos oss och indexleverantörerna har vi i praktiken ingen exponering mot ryska bolag längre och är därmed vare sig över eller underexponerade, men vi är fortsatt juridiskt, ägare av ett antal aktier. Effekten i form av avkastning på våra kunders pengar har relativt benchmark varit liten då vi hållit oss nära index.

Vi fortsätter att kontinuerligt övervaka situationen och värderar löpande vilka åtgärder vi behöver göra i vår verksamhet.