Storebrand kräver ett slut på produktionen av så kallade evighetskemikalier

2022-12-01

Vi ser en ökad medvetenhet kring skadliga kemikalier runt om i världen. Vi ser också att bristfällig hantering av dessa skadliga kemikalier kan få en direkt påverkan på företags resultat. I takt med att lagstiftningar skärps höjs risken för kostsamma böter, produktåterkallelser och saneringskostnader. Storebrand Asset Management har nu tillsammans med Aviva samlat kapitalförvaltare världen över för att sätta press på kemikaliebolagen att öka transparensen och fasa ut dessa skadliga kemikalier.

- I år ser vi att allt fler investerare valt att ansluta sig, och vi ser också en ökad respons från kemikaliebolagen. För oss investerare är det viktigt att kemikaliebolagen adresserar frågan, inte minst ur ett riskperspektiv. Företag kan behöva betala miljardbelopp för produktåterkallelser, saneringar och böter vid bristfällig hantering av farliga kemikalier. Vi har redan sett att företag ålagts att betala höga skadestånd och flera fall är under behandling, säger Victoria Lidén 

 

Till pressmeddelandet