Förlust av biologisk mångfald – en affärsrisk

2022-12-01

Med en ny naturpolicy stärker nu Storebrand Asset Management arbetet med biologisk mångfald i koncernens samtliga investeringar. Med policyn på plats intensifieras dialogerna med bolagen globalt, i Sverige främst inom gruv- skogs- och livsmedelsindustrin. Samtidigt höjs minimikraven för vad som får ingå i koncernens investeringsunivers, vilket även resulterar i ett antal exkluderingar.

- Som en omedelbar konsekvens exkluderas bolag som utgör en för stor risk, men policyn är framförallt framåtblickande. Den ställer höga krav på bolagen att styra om sina affärsmodeller och beakta både sina beroenden av och påverkan på naturen. Den ställer också höga krav på oss själva som investerare, att hitta datapunkter, följa upp och driva frågan aktivt i dialoger med bolagen, säger Åsa Wallenberg, vd Storebrand Fonder/Fondchef Storebrand Asset Management.

Till pressmeddelandet