Marknadsrapport december 2022

2022-12-06

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter. 

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Många bedömare förväntar sig en ”mjuklandning” för den globala ekonomin
    under 2023, något som historiskt sett har varit mycket ovanligt.
  • Fed bekräftar en nedtrappning av sin räntehöjningstakt från tidigare
    trippelhöjningar men gör inte någon helomvändning.
  • Inflationen i USA har nått sin kulmen men det blir utmanande att nå
    inflationsmålet framöver utan en recession.

Läs mer: Marknadsrapport december 2022