Ny dokumentation för fonderna per 1 januari 2023

2023-01-09

Vid årsskiftet träder nivå 2 av regelverket EU SFDR (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) i kraft. Det innbär att en del av en fonds rapportering och dokumentation kommer att förändras. Här kommer en översikt vad det innebär.

Informationsbroschyr med SFDR-bilaga
Fondernas Informationsbroschyrer har kompletterats med en SFDR bilaga för att vara i linje med regelverket. I bilagan framgår bland annat information om vilken artikel (8 eller 9) fonden är kategoriserad som, vilken andel hållbara investeringar fonden har fastställt samt fondens hållbarhetsindikatorer.

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar
I samband med nivå 2 kommer även en helt ny form av informations att presenteras, Hållbarhetsrelaterade upplysningar.  Du hittar dessa i vår fondlista för repspektive fond. Dessa innehåller information liknande den i SFDR-bilagan, men med lite utgivad information kring olika delar såsom datakällor. 

Till fondlistan