Marknadsrapport mars 2023

2023-03-10

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Oron för recession avtar ytterligare och stöds nu även av starkare amerikanska makrotal.
  • Räntemarknaderna förväntar sig därmed en högre räntetopp samtidigt som inflationen inte faller snabbt nog.
  • En del bedömare går nu från att prata om ”hård” eller ”mjuk” landning till ”ingen landning”, vilket innebär att den förväntade recessionen skjuts fram.

Läs: Storebrand marknadsrapport mars 2023