Årsberättelse 2022

2023-04-25

Storebrand Fonders Årsberättelse 2022 inklusive uppföljning hållbarhet SFDR

I vår årsberättelse kan du läsa om respektive fonds årsberättelse, marknadskommentarer, utvecklingen i fonderna och om vårt arbete under 2022. I den nya uppföljningen hållbarhet SFDR beskriver vi arbetet med hur fonderna främjar hållbarhet, KPI, andel hållbara investeringar och mycket mer som skett under 2022 för respektive fond. 

Till Årsberättelsen

I vår fondlista hittar du separat årsberättelser per fond.