Marknadsrapport juni 2023

2023-06-08

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Skuldtaket i USA var återigen i fokus med det ser ut att bli en lösning där det lyfts igen.
  • Statsskuldsnivåerna i många industriländer har ökat kraftigt igen framför allt efter pandemin. Det kan bli utmanande för dessa länder att klara sina åtaganden med stigande räntenivåer.
  • Hittills har hushållen och företagen hanterat räntehöjningarna väl och makrotalen har varit starkare än förväntat.

Läs: Storebrands marknadsrapport juni 2023