Storebrand Fonders Ägarstyrningsrapport 2022

2023-06-12

Nu har vi sammanställt Storebrand Fonders Ägarstyrningsrapport för 2022. I rapporten beskriver vi vårt arbete med ägarfrågor.

I rapporten kan du ta del av aktiviteter och resultat som vårt ägarstyrningsarbete har medfört under 2022.

 


Till Ägarstyrningsrapporten

Till Rapportsidan