Marknadsrapport december 2023

2023-08-12

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Tillväxten under 2023 blev betydligt starkare än väntat med en BNP-tillväxt för G7-länderna som justerades upp från noll till drygt 1,5 procent på tolv månader.
  • Räntorna faller och hela fem räntesänkningar prisas nu in under 2024 – frågan är om dessa kan betraktas som försäkringssänkningar.
  • Anledningen till eventuella räntesänkningar under nästa år är avgörande för hur finansmarknaderna kommer att utvecklas under 2024.

Till Storebrand Marknadsrapport december 2023