Marknadsrapport januari 2024

2024-01-09

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • BNP-tillväxten för G7-länderna förväntas fortsätta under 2024 men i något lägre takt samtidigt som inflationen förväntas närma sig målet.
  • USA blir sannolikt ledande när det gäller räntesänkningar under 2024 även om det är tveksamt att hela sex sänkningar kan genomföras som marknaden prisat in.
  • Det råder fortsatt en skevhet på den globala arbetsmarknaden även om antalet lediga jobb har normaliserats

Till rapporten: Storebrands marknadsrapport januari 2024