Marknasdrapport mars 2024

2024-03-11

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Den amerikanska ekonomin klarar av räntehöjningarna och tillväxtutsikterna justeras tydligt uppåt.
  • Inflationstrycket avtar inte längre och vissa inflationsindikatorer visar tecken på att öka igen.
  • Räntemarknaden har genomgått en kraftig justering och prisar inte längre in hälften av de tidigare förväntade räntesänkningarna.

Läs rapporten: Storebrand Marknadsrapport mars 2024