Marknadsrapport juni 2024

2024-06-07

Allokeringsgruppen noterar att den starka optimismen dämpades något efter minikorrigeringen på aktiemarknaden i april. Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport skriven 2024-06-04 kan du bland annat läsa om:

  • Den europeiska centralbanken ECB kommer sannolikt att sänka styrräntan i juni vilket skulle innebära den första sänkningen sedan 2016

  • Den amerikanska centralbanken noterar att inflationen återigen stiger men ser ändå det ändå som ”osannolikt” med fler räntehöjningar

  • Säsongsmässigt är de kommande sex månaderna mer utmanande för aktiemarknaderna än de föregående sex

Läs rapporten: Storebrand Marknadsrapport juni 2024