Storebrand Fonders Ägarstyrningsrapport 2023

2024-06-28

Nu har vi sammanställt Storebrand Fonders Ägarstyrningsrapport för 2023. I rapporten beskriver vi vårt arbete med ägarfrågor.

I rapporten kan du ta del av aktiviteter och resultat som vårt ägarstyrningsarbete har medfört under 2023.

 

Till Ägarstyrningsrapporten

Till Rapportsidan