Aktuellt & Nyheter för 2020

 • 2020-11-16 - OBS! Kundinloggningen stängd 21-22 november
 • Det innebär att du inte kommer åt de inloggade sidorna under denna period.

 • 2020-11-11 - Kundutskick om byte av andelsägarsystem
 • SPP Fonder har skickat ut brev till sina kunder att vi genomför ett byte av andelsägarsystem helgen den 21–22 november 2020 där du som kund får förbättrad funktionalitet för digitala tjänster. Andelsägarsystemet är det system vi använder för att bland annat registrera fondandelar till dig som kund och för de fonder vi förvaltar.

 • 2020-10-08 - NYHET - SPP Sverige Småbolag Plus
 • Små bolag, stora möjligheter- nu lanseras SPP Sverige Småbolag Plus. En fossilfri, indexnära aktiefond som investerar i småbolag på den svenska aktiemarknaden till en konkurrenskraftig förvaltningsavgift.

 • 2020-10-01 - SPP Aktiefond Japan är stängd för handel 1 oktober
 • SPP Aktiefond Japan är stängd för handel 1 oktober till följd av tekniska problem på Tokyo-börsen.

 • 2020-09-24 - ”Regeringen har inte gjort sin hemläxa för en hållbar finansmarknad”
 • Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och riksdagen har beslutat att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Därför krävs beslut om att all kapitalförvaltning och tjänstepensionsförvaltning som sker inom eller på uppdrag av staten blir fossilfri.

 • 2020-09-21 - Smart fond som bidrar till de gobala målen
 • I veckan är det fem år sedan globala hållbarhetsmålen i antogs i FNs generalförsamling. Enligt FN behövs det investeringar runt 5-7 miljarder dollar per år, fram till 2030, för att de ska kunna uppnås. SPP Fonders förvaltare Philip Ripman menar att det finns ljuspunkter, men att vi har en lång väg att gå.

 • 2020-08-31 - Halvårsredogörelse 2020 - Ett starkt halvår för SPP Fonder
 • Under första halvåret 2020 hade SPP Fonder ett nettoflöde på cirka 7,2 miljarder kronor, vilket var det högsta inflödet på den svenska fondmarknaden under perioden.

 • 2020-08-24 - Förbättrad hållbarhetsinformation i fondlistan
 • Nu kan vi presentera förbättrad hållbarhetsinformation i fondlistan på sppfonder.se. 

 • 2020-07-15 - "Att vi ska ligga i framkant inom hållbart sparande är för oss en självklarhet"
 • Under första halvåret 2020 hade SPP Fonder ett nettoflöde på cirka 7,2 miljarder kronor, tillika högst inflöden i den svenska fondmarknaden. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 230 miljarder kronor. Ett väldigt turbulent halvår avslutades därmed trots allt med ett mycket starkt andra kvartal för SPP Fonder.

 • 2020-07-01 - Sänkning av förvaltningsavgiften för SPP Mix 20 och SPP Mix 50
 • SPP Fonders ambition är att leverera marknadens bästa och mest prisvärda produkter för sparande. Avgiftsjusteringen är ett led i denna strategi. Den 1 juli 2020 sänker vi förvaltningsavgiften för SPP Mix 20 och SPP Mix 50.

 • 2020-06-29 - SPP Fonder lanserar High Yield Företagsobligation
 • Genom den nya fonden breddar SPP Fonders sitt fonderbjudande med en fossilfri företagsobligationsfond med fokus på nordiska krediter. 

 • 2020-06-22 - Ägarstyrningsrapport 2019
 • 2020-06-09 - SPP Fonder bäst i Europa på hållbarhet
 • En jämförelse av de 100 största fondföretagen i Europa visar att SPP Fonder har högst andel fonder med höga hållbarhetsbetyg. 

 • 2020-05-12 - Fokus vår 2020
 • En rykande färsk utgåva av vårt hållbarhetsmagasin Fokus är ute nu. Här berättar vi hur vi på olika sätt arbetar med hållbarbet i våra investeringar. Hur väljer vi ut hållbara bolag och hur tror vi att de kan bidra till en hållbar värld och en långsiktigt god avkastning?

 • 2020-05-11 - Kundutskick med efterfrågan om uppdaterade kunduppgifter
 • Vi på SPP Fonder har till ett urval av våra kunder skickat ut en blankett och begärt in uppdaterade kunduppgifter. Detta är för att vi som fondbolag skall uppfylla kraven på god kundkännedom.

 • 2020-04-15 - Earth Day's Week 20-25 april, delta gratis på världens största klimatkonferens
 • För femtio år sedan gick 20 miljoner människor ut på gatorna för miljöns skull. Det var världens första Earth Day.
 • 2020-04-06 - SPP Fonders Årsberättelse 2018
 • Nu presenterar vi vårt bolags årsberättelse för 2019.

 • 2020-04-06 - Hållbarhetsredovisning 2019
 • Nu presenterar vi vårt bolags Hållbarhetsredovisning för 2019.

 • 2020-03-27 - Fortsatt volatila marknader
 • Kapitalmarknaderna är fortsatt mycket volatila och vi har kunnat notera rekordstora svängningar – både på nedsidan likväl som på uppsidan. I tillägg sker stora rörelser i valutamarknaden och flertalet realekonomiska indikatorer pekar redan mot en recession.

   

 • 2020-03-20 - Håll dig till strategin
 • Den senaste veckan har vi upplevt de värsta börsdagarna i nutid och osäkerheten om hur världens aktie- och kreditmarknader kommer att utvecklas är stor. Coronaviruset har tagit ett starkt grepp om börsen och den kraftiga oron som vi har sett den senaste tiden håller i sig. Svängningarna på marknaderna är kraftiga och siffrorna på världens börser är röda. Detta i kombination med "oljekriget" mellan Saudiarabien och Ryssland.

 • 2020-03-17 - Räntefonder skapar balans i sparportföljen
 • Placeringar i räntefonder minskar risken för förluster vid börsfall. Det finns enkla och hållbara räntefonder med förutsägbar förvaltning som levererar god avkastning till kunderna. I den här artikeln berättar vår ränteförvaltare Andreas om hur vi skapat en hållbar och enkel ränteförvaltning och om hur olika räntefonder passar olika marknadsförhållanden och situationer.

 • 2020-03-14 - Information om åtgärder i Storebrand Asset Management med anledning av COVID-19
 • Världshälsoorganisationen WHO har uppgraderat och klassificerat utbrottet av COVID-19 som en pandemi. Risken för spridning av viruset bedöms vara mycket hög. Myndigheter, näringsliv och offentlig verksamhet har trappat upp sin beredskap och mer kraftfulla åtgärder införs nu för att begränsa virusets spridning.

 • 2020-03-10 - Vi kommenterar Coronaviruset, fallande oljepris och börsoron
 • Under februarimånad började vi se reella effekter av Coronaviruset på både ekonomin och de finansiella marknaderna. Denna vecka har vi väldigt starka marknadsreaktioner på både Coronavirus och fallande oljepris.

 • 2020-03-09 - SPP Fonder har utsett till Best Fixed Income House 2020
 • Varje år uppmärksammar Morningstar de fonder som presterat bäst de senaste fem kalenderåren men med fokus på det senaste året. Dessutom görs en summering av fondbolagens genomsnittliga resultat för att identifiera vilka bolag som presterat bäst i branschen. Vid årets prisutdelning tog SPP Fonders ränteteam återigen hem förstapriset i kategorin "Best Fixed Income House".

 • 2020-03-04 - ​SPP Fonder är årets fondbolag enligt Söderberg & Partners
 • Söderberg & Partners utser varje år de bäst presterande aktörerna i den svenska finansbranschen. Vid årets prisutdelning utsågs SPP Fonder till Årets Fondbolag.

 • 2020-03-03 - Därför satsar SPP enbart på hållbara fonder
 • Åsa Wallenberg, vd på SPP Fonder, berättar i en intervju med Realtid hur bolagets lilla "dream team" har lyckats kapitalisera på indextrenden och ett ökat fokus kring hållbarhet.

 • 2020-02-28 - Lyssna på Placerapodden med Philip Ripman
 • I detta avsnitt av Placerapodden gästas Pär Ståhl och Ellinor Beckett av vår förvaltare Philip Ripman.

 • 2020-02-27 - Se vår förvaltare Philip Ripman intervjuas i EFN
 • Se vår förvaltare Philip Ripman intervjuas om hållbara investeringar i EFN av Ara Mustafa.

 • 2020-02-19 - Kundbrev uppdaterade fondbestämmelser
 • Den 21 februari uppdateras fem fonders fondbestämmelser

 • 2020-02-10 - Remissvar på "Ett bättre pensionssystem"
 • SPP Fonder har lämnat ett remissyttrande på Socialdepartementets betänkande – Ett bättre pensionssystem.

 • 2020-01-30 - SPP Fonder - Årets fondbolag enligt Privata Affärer
 • Privata Affärer utser varje år finansbranschens bästa aktörer och i år var det SPP Fonders tur att koras till Årets Fondbolag. Det är första gången som ett fondbolag med fokus på Indexnära förvaltning prisas i kategorin.

 • 2020-01-24 - SPP Fonder Hållbarhetsrapport 2019
 • Nu har vi sammanställt SPP Fonder Hållbarhetsrapport 2019. Där beskriver vi vårt hållbarhetsarbete under året, i våra fonder och förvaltning.

 • 2020-01-16 - ​"Trenden att fler vill ha mer hållbara fonder håller i sig 2020"
 • 2019 var ett händelserikt år för SPP Fonder. Det förvaltade kapitalet ökade med ca 33 procent mot föregående år och uppgick vid årsskiftet till drygt 246 miljarder kronor.