Aktuellt & Nyheter för 2021

 • 2021-12-22 - God jul och gott nytt år!
 • Vi vill tacka för året som gått och önska er det bästa för år 2022.

   

 • 2021-11-21 - SPP/Storebrand återigen ett av världens 10 procent mest hållbara företag
 • I helgen stod det klart att Storebrand åter tar plats på det prestigefulla Dow Jones Sustainability Index 2021. Det innebär att Storebrand är ett av världens tio procent mest hållbara börsnoterade företag.

 • 2021-08-20 - Halvårsredogörelse 2021
 • SPP Fonders Halvårsredogörelse 2021.

 • 2021-06-24 - Ägarstyrningsrapport 2020
 • Nu har vi sammanställt SPP Fonder Ägarstyrningsrapport för 2020. I rapporten beskriver vi vårt arbete med ägarfrågor. 

 • 2021-06-18 - Ny Ägarstyrningsansvarig på SPP Fonder
 • Hållbara investeringar är ett av Storebrandkoncernens viktigaste områden. Vi stärker därför upp teamet för aktivt ägarskap och hållbarhetsanalys med ytterligare en kollega och välkomnar Victoria Lidén.

 • 2021-06-10 - SPP Fonders Hållbarhetsrapport 2020
 • Nu har vi sammanställt SPP Fonder Hållbarhetsrapport 2020. I rapporten beskriver vi vårt arbete med hållbara investeringar och våra fonder.

 • 2021-06-04 - Ny styrelseordförande SPP Fonder
 • Kristina Ensgård tillträder idag, 4 juni, som ordförande i SPP Fonder. Tidigare ordförande Johan Törngren fortsätter i styrelsen men nu som ledamot. Kristina har varit ledamot i SPP Fonder sedan start 2008 och känner bolaget väl. Hon har dessutom bred erfarenhet från olika områden inom finans, varav nära 17 år som vd för Bliwa Livförsäkring samt innehar flera tunga styrelseuppdrag.

 • 2021-04-20 - Årsberättelse 2020
 • Nu presenterar vi våra fonders Årsberättelse för 2020.

 • 2021-04-20 - Hållbarhetsredovisning 2020
 • Nu presenterar vi vårt bolags Hållbarhetsredovisning för 2020.

 • 2021-03-19 - Ändring av beräkningstidpunkt
 • Den 9 april 2021 övergår SPP Fonder till slutkursvärdering av samtliga fonder. Det innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden.

 • 2021-03-17 - Best Fond House: Overall 2021
 • Bästa fondbolag 2021 - Storebrand Asset Management är utsedda till "Best Fund House: Overall" av Morningstar. SPP Fonder är ett av bolagen som ligger till grund för priset.

 • 2021-01-18 - Starka flöden trots ett annorlunda år
 • Trots ett speciellt och i många avseende omtumlande år har SPP Fonder haft nettoflöden på knappt 22 mdkr ackumulerat 2020, vilket är näst högst i den svenska fondmarknaden. Flödena tillsammans med en god marknadsutveckling under året ger en förvaltad volym på drygt 278 mdkr, motsvarande en marknadsandel på knappt 4,9%.