Aktuellt & Nyheter för 2022

 • 2022-09-16 - Kundbrev med begäran om uppdaterade kunduppgifter
 • Vi på Storebrand Fonder har till berörda kunder skickat ut ett kundbrev och begärt in uppdaterade kunduppgifter. Detta är för att vi som fondbolag ska uppfylla kraven på god kundkännedom.

 • 2022-12-08 - Storebrand Fonder uppvisar transparent ESG-rapportering i realtid
 • Storebrand Fonder har tagit ytterligare ett steg framåt vad gäller transparent ESG-rapportering. Det är nu möjligt att ta del av fondbolagets bolagsdialoger i realtid.

 • 2022-12-06 - Marknadsrapport december 2022
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter. 

 • 2022-12-01 - Förlust av biologisk mångfald – en affärsrisk
 • Med en ny naturpolicy stärker nu Storebrand Asset Management arbetet med biologisk mångfald i koncernens samtliga investeringar. Med policyn på plats intensifieras dialogerna med bolagen globalt, i Sverige främst inom gruv- skogs- och livsmedelsindustrin. Samtidigt höjs minimikraven för vad som får ingå i koncernens investeringsunivers, vilket även resulterar i ett antal exkluderingar.

 • 2022-12-01 - Storebrand kräver ett slut på produktionen av så kallade evighetskemikalier
 • Vi ser en ökad medvetenhet kring skadliga kemikalier runt om i världen. Vi ser också att bristfällig hantering av dessa skadliga kemikalier kan få en direkt påverkan på företags resultat. I takt med att lagstiftningar skärps höjs risken för kostsamma böter, produktåterkallelser och saneringskostnader. Storebrand Asset Management har nu tillsammans med Aviva samlat kapitalförvaltare världen över för att sätta press på kemikaliebolagen att öka transparensen och fasa ut dessa skadliga kemikalier.

 • 2022-09-20 - Försenade kurser
 • På grund av ett tekniskt problem blev kurssättningen för måndagen den 19 september försenad.  

   

 • 2022-08-31 - Halvårsredogörelse 2022
 • Storebrand Fonders Halvårsredogörelse 2022.

 • 2022-08-03 - Tekniska problem - försenade kurser
 • Försenade kurser

  På grund av ett tekniskt problem blev kurssättningen för måndagen den 19 september försenad.

   

   

 • 2022-07-11 - Ägarstyrningsrapport 2021
 • Nu har vi sammanställt Storebrand Fonders Ägarstyrningsrapport för 2021. I rapporten beskriver vi vårt arbete med ägarfrågor. 

 • 2022-05-09 - Kundbrev SPP Fonder byter namn
 • Den 7 juni 2022 kommer SPP Fonder att genomföra ett byte av bolagsnamn från SPP Fonder AB till Storebrand Fonder AB. Bolaget kommer att ha kvar samma organisationsnummer (556397-8922) som tidigare.

 • 2022-04-08 - Årsberättelse inklusive uppföljning hållbarhet
 • SPP Fonders Årsberättelse 2021 inklusive uppföljning hållbarhet.

 • 2022-03-25 - Uppdatering med anledning av kriget i Ukraina
 • Kriget är nu inne på sin fjärde vecka. Vi möts dagligen av bilder om mänskligt lidande, civila offer och människor på flykt för sina liv. Det är fortsatt en mycket oroande och osäker situation som kommer att få långtgående effekter på världssamfundet vars omfattning vi idag inte vet vidden av. 

 • 2022-03-08 - Best Fixed Income House: Storebrand/SPP Fonder
 • Vid årets prisutdelning tog Storebrand/SPP Fonders ränteteam för tredje gången på fyra år hem förstapriset i kategorin "Best Fixed Income House".

 • 2022-03-01 - SPP Fonder exkluderar ryska företag
 • Med anledning av den upptrappade situationen i Ukraina har Storebrand/SPP Fonder idag beslutat att frysa samtliga ryska investeringar och sälja sig ut ur Ryssland.

 • 2022-02-24 - Eskalerade läget i Ukraina – vi följer händelseförloppet
 • Vi ser allvarligt på den eskalerande konflikten i Ukraina. Det är anledning till djup oro över situationen och inte minst över det mänskliga lidandet för de drabbade i regionen. Eskaleringen kan också få långtgående konsekvenser för världssamfundet och världsekonomin.

 • 2022-02-23 - Med anledning av Ukrainakrisen
 • Det råder fortsatt stor osäkerhet kring situationen i Ukraina och vi ser allvarligt på det eskalerade läget. Vi arbetar löpande med att identifiera potentiella risker och hot mot vår verksamhet och våra kunders tillgångar.

 • 2022-01-19 - Nytt år och nordiska ambitioner
 • Trots ännu ett år präglat av COVID, var det ett bra år för SPP Fonder med nettoflöden om 14,9 mdkr ackumulerat 2021, vilket motsvarar 7,6 % av de totala nettoflödena på den svenska fondmarknaden. Flödena, tillsammans med en stark marknadsutveckling under året, ger ett förvaltat kapital på drygt 355 mdkr SEK och marknadsandel på 4,9 %.

 • 2022-01-05 - Nya ränteförvaltare
 • Storebrand (Sverige) stärker förvaltarteamet med två nya kollegor och Gustaf Linnell tar över som ny chef.