Aktuellt & Nyheter för 2023

 • 2023-03-16 - Årets Fondbolag 2022 - Storebrand Fonder
 • Storebrand Fonder är utsedda till Årets fondbolag av Söderberg & Partners.

  För tredje gången utses Storebrand Fonder till Årets Fondbolag av Söderberg & Partners med motiveringen att "Storebrand utses till årets fondbolag 2022. Storebrand har ett brett utbud av fonder inom olika tillgångsslag, investeringsstilar och regioner. Stor hänsyn tas till ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalys utgör en central och integrerad del i förvaltningen, där bolaget länge legat i framkant. I vår fondanalys har bolaget presterat stabila resultat över tid inom både avkastning och hållbarhet, med flera gröna betyg."

 • 2023-03-10 - Marknadsrapport mars 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-02-07 - Marknadsrapport februari 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-01-09 - Marknadsrapport januari 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-01-09 - Ny dokumentation för fonderna per 1 januari 2023
 • Vid årsskiftet träder nivå 2 av regelverket EU SFDR (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) i kraft. Det innbär att en del av en fonds rapportering och dokumentation kommer att förändras. Här kommer en översikt vad det innebär.

 • 2023-01-09 - Nya fondfaktablad från den 1 januari 2023
 • Från den 1 januari 2023 byter vi ut de befintliga fondfaktabladen till nya faktablad, PRIIPs Kid (”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”). De nya Priip-faktabladen ersätter de tidigare fondfaktabladen.

 • 2023-01-06 - Faktablad publicerade
 • Uppdatering 2023-01-06 Faktablad publicerade.

  (Tidigare nyhet 2023-01-02 - Tekniska problem faktablad).

  Vi informerade den 2 januari om tekniska problem som innebar att vi inte kunde publicera faktablad för fonderna på vår hemsida. Den 6 januari fanns faktablad återigen publicerade på hemsidan. Vi beklagar det inträffade.