Kundbrev SPP Fonder byter namn

2022-05-09

Den 7 juni 2022 kommer SPP Fonder att genomföra ett byte av bolagsnamn från SPP Fonder AB till Storebrand Fonder AB. Bolaget kommer att ha kvar samma organisationsnummer (556397-8922) som tidigare.

Vad innebär namnbytet för mig som andelsägare?
De flesta av våra fonder kommer att byta namn, i övrigt ingen skillnad.

Några fonder kommer att få nya andelsklasser och för vissa fonder kommer den högsta tillåtna förvaltningskostanden att sänkas.

Du som är befintlig andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information. De ändrade fondbestämmelserna gäller från den 7 juni 2022. Fondernas placeringsinriktning och risknivå kommer att vara oförändrade.

Läs brevet här