Kundbrev med begäran om uppdaterade kunduppgifter

2022-09-16

Vi på Storebrand Fonder har till berörda kunder skickat ut ett kundbrev och begärt in uppdaterade kunduppgifter. Detta är för att vi som fondbolag ska uppfylla kraven på god kundkännedom.

Varför måste fondbolag ställa dessa frågor?

Här kan du läsa informationen "Därför måste fondbolagen ställa frågor" från Fondbolagens Förening om varför vi som fondbolag måste ställa dessa frågor till dig som kund.

Vi svarar gärna på dina eventuella frågor

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon: 08-614 24 50 alternativt via e-post: info@storebrandfonder.se