Storebrand Global Short Corporate Bond

2023-11-06

Genom den nya fonden breddar Storebrand Fonders sitt fonderbjudande med en fossilfri kort företagsobligationsfond med fokus på Europa och USA.

 

Storebrand Global Short Corporatte Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer utställda av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. 

 

Till pressmeddelandet