Marknadsrapport april 2019

2019-04-05

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Den amerikanska centralbanken Fed varslar om en tidigare avslutning av försäljningen av obligationer än väntat.
  • Effekten och rationaliseringen av detta kan vara att Fed låter inflationen ligga över målet under en period.
  • Makrotalen i eurozonen fortsätter att vara en besvikelse, men det finns tecken på en stabilisering för servicesektorn.

Läs marknadsrapport april 2019