Aktuellt & Nyheter för 2017

2017-12-31

Här kan du läsa Aktuellt & Nyheter för 2017.

2017-12-14 Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder, på lista över kvinnor som driver klimatfrågan 

Klimatet och dess framtid är en allt viktigare spelare i det politiska samtalet.Samtidigt kliver kvinnor världen över fram och driver frågorna som ska rädda vår planet. Här är nio mäktiga klimatkvinnor.

Läs artikeln här

2017-12-11 - "It's time to take leadership on the most urgent issues of our time"

ONE PLANET SUMMIT, also referred to as the Macron summit, will take place on December 12 2017 in Paris. The summit is hosted by the President of the French Republic, Emmanuel Macron, the President of the World Bank Group, Jim Yong Kim, and the Secretary-General of the United Nations, António Guterres. Jan Erik Saugestad, CEO Storebrand Asset Management will be representing the Storebrand Group at the summit.

Läs mer här

2017-12-07 - Marknadsrapport december

Läs mer här

2017-12-07 - Fokus hösten 2017 - De globala målen

Nu har vi lanserat vårt senaste nummer av magasinet Fokus - hållbara investeringar. Detta nummer har vi tillägnat de globala målen, en plan för en hållbar utveckling fram till 2030. Läs om vad vi som förvaltare kan göra, vårt hållbarhetsteams arbete, vattnets vikt för vår framtid, fossilfria investeringar, elbussarnas frammarsch och hur man som investerare kan vara med och hjälpa till för att uppnå de globala målen.

Läs vårt hållbarhetsmagasin            

2017-11-27 -  Investing long-term on green terms

"In general, growth companies have greater risk than average companies in the market but also better return potential. However, in our mind, growth companies with solutions to future challenges may carry both greater return potential and less risk than average companies. We are convinced that companies that take global challenges seriously will be the most profitable long-term. We are in it for the long run", says CEO of Storebrand Asset Management, Jan Erik Saugestad.

Läs mer här

2017-11-22 - Kapitalet är ett röstkort på vilken framtid du vill se

Klimatmötet i Bonn har just avslutats och en av de viktigaste konklusionerna var enligt flera att det är ännu mera bråttom och att det nu handlar mycket om psykologi för att få fler att agera på den information vi faktiskt har. Läget är dystert för klimatet och de globala utsläppen fortsätter att öka. En trend vi måste vända.

Läs mer här

2017-11-16 - SPP drar åt snaran på kraftsektorn. Ytterligare tio bolag kastas ut. 

För att vi ska uppnå klimatmålen som beslutades för två år sedan i Paris (COP21) måste kraftsektorn öka takten. Många bolag i kraftsektorn har flera energislag i sina portföljer och förflyttar successivt sin affär mot de bättre förnybara alternativen. Dock inte alla. Och det går inte tillräckligt fort. Därför tar nu SPP ytterligare krafttag mot sektorn.

Läs mer här 

2017-11-07 - Marknadsrapport november

Läs mer här

2017-10-30 SVD missar SPPs fossilfria fonder i artikel

Idag är det en artikel i SVD om fossilfria fonder. SPP Fonder har 9 fossilfria fonder som SVD missat att ta med i tabellen i sin artikel.

I en annan artikel nämner de även innehav i Lundin där de skriver att vi har ökat vårt innehav vilket inte stämmer. Tvärtom har vi minskat vårt innehav. Däremot har värdet ökat. 

Vår filosofi är att alla sektorer och bolag måste med och ställa om mot en hållbar utveckling. Att bara exkludera är inte alltid den rätta vägen, även om vi också menar att det är en oerhört viktig markering. Då vi inte exkluderar ska vi istället använda vår makt som investerare och föra dialog med bolagen för att få till en förändring.

Energibranschen, där olja ingår, har fortsatt en enormt viktig roll i samhällsbygget och är avgörande för att världens växande befolkning ska kunna leva ett drägligt liv. I takt med att nya klimatsmartare alternativ utvecklas kan vi på sikt fasa ut oljan helt och då även i alla våra investeringar.

Tills det skiftet är på plats ska vi fortsätta att använda vår makt som ägare att trycka på för att åstadkomma förändring. Det är också viktigt att branscher som i dagsläget är beroende av fossila bränslen hinner ställa om och hitta mer effektiva användningsmetoder innan vi klipper banden helt.

Se våra fossilfria fonder

2017-10-25 - Storebrand köper SKAGEN Fonder

Storebrand köper fondbolaget Skagen och stärker sin position ytterligare som ledande på sparande och kapitalförvaltning.

SKAGEN kommer att fortsätta som eget bolag och att vara en oberoende förvaltare, samtidigt som våra kunder får tillgång till ett större utbud av marknadsledande investerings- och sparlösningar.

Läs pressmeddelande

2017-10-09 - Marknadsrapport oktober

Läs mer här

2017-10-09 - Rekordår för företagsobligationsfonder

Intresset för företagsobligationsfonder har vuxit snabbt de senaste åren och 2017 ser ut att bli ett riktigt rekordår för sparformen. Hittills i år uppvisar obligationsfonder ett nettoinflöde på totalt 16,7 miljarder kronor, varav 12,5 miljarder har tillfallit företagsobligationsfonder enligt Fondbolagens förening.

- Företagsobligationsfonder har gått från att vara en institutionell produkt till att idag vara ett självklart inslag i gemene mans sparportfölj. Och intresset växer hela tiden, säger Andreas Hälldahl, förvaltare av SPP Företagsobligationsfond och VD Storebrand Kapitalförvaltnings filial Sverige.

Läs mer här

2017-09-29 - Fem framgångsrika år med SPP Global Topp 100

Med en avkastning på drygt 15 procent per år, sedan start, har SPP Global Topp 100 varit en framgångssaga för spararna. Fonden får dessutom genomgående toppbetyg av Morningstar. 

"Vi är fantastiskt nöjda med fondens utveckling som den senaste tvåårsperioden överavkastat med 9,6 procent mot sitt jämförelseindex", säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Läs mer här

2017-09-21 - Sänkt avgift på SPP Emerging Markets SRI och Tillväxtmarknad Plus

Läs mer här

2017-09-07 - Marknadsrapport september

Marknadsrapport september

2017-09-05 ​- SPP/Storebrand signerar Green Bond Principles

Marknaden för gröna obligationer växer explosionsartat. Från att Världsbanken 2008 gav ut den första gröna obligationen har 270 miljarder dollar emitterats för att finansiera omställningen till en mer hållbar ekonomi.

Läs mer här

2017-07-26 - Asset Manager urges corporate giants to unleash the hidden potential in sustainable investments and pensions 

"Unleashing corporate pension fund trillions is key to achieving the global goals and to secure long-term profitability"; says CEO of Storebrand Asset Management, Jan Erik Saugestad.

Läs mer här

2017-07-19 - The angry generation strikes back

Brexit, Trump, The British election, climate disagreement, globalists vs. nationalists and increased differences between generations have put the world in a state of increased tension. "The political development affects our consumer behavior including the way we invest", says Jan Erik Saugestad, CEO of Storebrand Asset Management.

Läs mer här

2017-07-10 - Marknadsrapport juli

Marknadsrapport juli

2017-06-23 - The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals – Taking the next steps

It has been a year and a half since the United Nations launched the 2030 Agenda, giving world leaders 17 sustainable development goals to work towards. The goals are universal in so far as they are becoming a reality for all the United Nations member countries. According to Jan Erik SaugestadCEO of Storebrand Asset Manager: "That isn’t a lot of time, so we need everyone to contribute on all levels.

Läs mer här 

2017-06-10 - Jan Erik Saugestad – Green is good

Efter att länge ha varit ett litet och nischat område inom finansbranschen, så har de flesta aktörer ett hållbart sparalternativ. Jan Erik Saugestad är vd på Storebrand Kapitalförvaltning och ansvarar för att 600 miljarder investeras hållbart. Han vill att branschen ska bli mycket bättre på att visa kunderna vilken effekt deras sparande har – bland annat på klimatet.

Läs mer här

2017-06-09 - Marknadsrapport juni

Marknadsrapport juni

2017-06-08 - Koldioxidrapport Q1 2017 rapport

Läs rapporter här

2017-05-31 - Fokus - Hållbara investeringar

Här är vårens utgåva av vårt hållbarhetsmagasin Fokus - hållbara investeringar. Det är ett sätt att tydliggöra vårt fokus på hållbarhet och vi kommer bland annat att skriva om varför hållbarhet är en viktig del i vår investeringsprocess och ta upp aktuella ämnen som rör hållbar utveckling.

Läs magasinet här

2017-05-08 - Marknadsrapport maj

Marknadsrapport maj

2017-04-27 - Utökade hållbarhetskriterier

Storebrand/SPP har sedan länge en grundstandard som innebär att vi exkluderar företag som bryter mot internationella lagar och regler. Det omfattar bland annat mänskliga rättigheter, folkrätt, korruption, allvarlig miljö- och klimatskada, kontroversiella vapen, tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Denna grundstandard omfattar samtliga våra fonder.

Successivt har vi höjt kraven och därmed lägstanivån för vad för vad vi kräver av bolagen i våra fonder. I de utökade hållbarhetskriterierna avstår vi, utöver vår grundstandard, även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, spel och pornografi. I dagsläget är det 15 av 25 fonder som har de utökade kriterierna som standard. 8 av våra fonder är även fossilfria och tar därmed även bort fossila bränslen.

De fonder som vi har ändrat på under våren 2017 redovisas nedan:

Januari 2017 - våra indexnära fonder ändras till att omfattas av våra utökade hållbarhetskriterier för vapen, alkohol, spel och pornografi.

Mars 2017- SPP Penningmarknadsfond och SPP Obligationsfond ändras till att omfattas av våra utökade hållbarhetskriterier för fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi samt bolag med stora fossilreserver.

Maj 2017 - SPP Företagsobligationsfond ändras till att omfattas av våra utökade hållbarhetskriterier för vapen, alkohol, spel och pornografi.

Här kan du läsa mer.

Samarbete Svenska Kyrkan och SPP Fonder

Läs mer här

2017-04-07 - Marknadsrapport april

Marknadsrapport april

2017-03-09 - Marknadsrapport mars

Marknadsrapport mars

2017-02-07 - Faktorförvaltning hos SPP Fonder/Storebrand

Faktorförvaltning

2017-02-07 - Marknadsrapport februari

Marknadsrapport februari

2017-02-03 - Remissyttrande premiepensionsutredningen

SPP Fonders remissyttrande gällande premiepensionsutredningen

2017-01-09 - Marknadsrapport januari

Marknadsrapport januari