Årets Fondbolag 2022 - Storebrand Fonder

2023-03-16

Storebrand Fonder är utsedda till Årets fondbolag av Söderberg & Partners.

För tredje gången utses Storebrand Fonder till Årets Fondbolag av Söderberg & Partners med motiveringen att "Storebrand utses till årets fondbolag 2022. Storebrand har ett brett utbud av fonder inom olika tillgångsslag, investeringsstilar och regioner. Stor hänsyn tas till ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalys utgör en central och integrerad del i förvaltningen, där bolaget länge legat i framkant. I vår fondanalys har bolaget presterat stabila resultat över tid inom både avkastning och hållbarhet, med flera gröna betyg."

- Att få ta hem priset även i det här marknadsklimatet visar inte minst på vår styrka med olika tillgångsslag och investeringsstrategier. Utöver starka inflöden på en skakig börs är det här priset ett fint kvitto på det arbete vi gör för att fortsätta ligga i framkant med våra enkla och prisvärda fonder med ambitiösa hållbarhetskriterier, säger Åsa Wallenberg, vd Storebrand Fonder.

 

Läs hela pressmeddelandet