Storebrand FRN Företagsobligation

Storebrand FRN Företagsobligation investerar enbart i företag med den högsta kreditvärdigheten, tar ingen ränterisk och är helt utan exponering mot utländsk valuta vilket gör att den förväntas leverera en stabil avkastning till låg risk.