Storebrand Global Företagsobligation

Storebrand Global Företagsobligation är en global företagsobligationsfond med bred diversifiering och exponering till europeiska och amerikanska investment grade kreditobligationer.