Storebrand Obligation

Storebrand Obligation är en fond som riktar sig mot den som vill ha ett långsiktigt räntesparande. En fond där värdet kan sjunka på kort sikt, men där målsättningen alltid är långsiktig avkastning.