Ellen Grieg Andersen

Investeringsanalytiker

Ellen Grieg Andersen har varit investeringsanalytiker i Solutionsteamet sedan början av 2021. Hon har varit anställd på Storebrand Asset Management sedan 2019. Hon har en magisterexamen i internationell ekonomi med fokus på Kina (Lunds universitet i Sverige, 2018) och en kandidatexamen i internationell verksamhet i Asien från Copenhagen Business School (2017), inklusive en termin vid Fudan University i Shanghai (2016)

Ellen Grieg Andersen