I Vetenskapsradion i P1 berättar vi om investerares makt att påverka bolagen

2019-11-12

I Vetenskapsradions miljöprogram Klotet i Sveriges radio P1, avsnitt "Grönare finanser - så kan dina pensionspengar rädda klimatet" intervjuas vår chef för hållbara investeringar, Matthew Smith. Han talar om vilken makt vi tillsammans med andra investerare har för att påverka bolagen att arbeta för en hållbar värld.

I programmet talar man om att enorma summor pengar måste flyttas - från kol, olja och gas över till förnybar energi om vi ska bygga ett fossilfritt samhälle. Och ställer sig frågan - är det finansmarknaden och vanliga pensionssparare som ska rädda klimatet? 

Matthew Smith ger exempel på hur över 200 investerings- och pensionsbolag gått samman för att sätta press på företag i den brasilianska lantbrukssektorn för att de ska skydda regnskogen. En skog som är viktig för världens biologiska mångfald och för att den suger upp stora mängder koldioxid från luften.

Tillsamman med den FN-stödda interntationella investeringsgruppen PRI så tog Storebrandgruppen fram ett sk. Investor statement eller investeringsbudskap, riktat mot bolagen inom palmolja, soja, boskap och träindustrin inom den brasilianska lantbrukssektorn.  

230 pensions- och investeringbolag skrev under budskapet som lyder att bolagen ska rapportera årligen om deras arbete för att skydda och bevara regnskogen.

Tillsammans har de här internatioonella investararna kontroll över pengaflöden värda 160 000 miljarder svenska kronor och det sätter press på företagen.

- Jag tror det är ett väldigt gott exempel på hur mycket makt och inflytande man kan ha inom finanssektorn om man går tillsammans med många andra investerare, säger Matthew Smith.

Avsnittet sändes 16 oktober och är totalt 45 min. (Matthew intervjuas från 3 - 9.50 min in i i programmet.) 

Klotet i Vetenskapsradion "Grönare finanser - så kan dina pensionspengar rädda klimatet"