Nytt år och nordiska ambitioner

2022-01-19

Trots ännu ett år präglat av COVID, var det ett bra år för SPP Fonder med nettoflöden om 14,9 mdkr ackumulerat 2021, vilket motsvarar 7,6 % av de totala nettoflödena på den svenska fondmarknaden. Flödena, tillsammans med en stark marknadsutveckling under året, ger ett förvaltat kapital på drygt 355 mdkr SEK och marknadsandel på 4,9 %.

- Vi befinner oss fortsatt mitt i en pandemi som har visat sig bli betydligt mer långdragen än vad många någonsin kunnat förutspå. Under sensommaren och början av hösten upplevde vi en period av minskad smittspridning som dessvärre drabbades av ett bakslag vid årets utgång. Att vi ska behöva leva med och hantera den "nya COVID-normalen" även under 2022 verkar därför oundvikligt, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Till pressmeddelandet