Marknadsrapport april 2023

2023-04-07

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Bankkrisen som startade i USA förde tankarna till finanskrisen och skapade marknadsoro i mars.
  • Myndigheterna och centralbankerna måste återigen vidta åtgärder för att förhindra en eskalerande förtroendekris.
  • Räntemarknaden prisar nu in en helomvändning av Fed med räntesänkningar under det andra halvåret

Läs: Storebrand marknadsrapport april 2023