Marknadsrapport juli 2023

2023-07-06

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Räntetoppen har ännu inte nåtts och en platå är mer sannolik om det inte blir någon recession.
  • Fed förväntar sig ett par räntehöjningar till i år och detsamma gäller de flesta europeiska centralbanker.
  • Oväntat svaga makrotal i speciellt Europa och Kina den senaste tiden gör att trenden med uppjusterade globala tillväxtutsikter förväntas stanna av.

Till Storebrand Marknadsrapport juli 2023